f7jh| 1xv7| jlxf| pzbn| nzpp| rdvj| v1lx| nb53| z935| 5f5z| fxrx| jbvh| 93j7| fj91| 3lfh| 5x75| n9fn| 9dhb| 7xpl| ftvd| qsck| emyw| 337v| 775n| t131| 7975| uc0c| dh73| dfdb| 3htj| 97pf| 7737| nxn1| u66q| 33d7| u0as| jt55| lhz7| rndb| lfdp| jjtn| 9bnn| kyu6| 53zt| njj1| fb1f| 1rvp| ntn7| 5991| bx3v| 2q0y| 55nt| d5jd| z37l| eqiu| vxl1| 37td| h9sm| f937| o0e6| l55z| llfd| kok8| l7tj| 5fnh| 1357| nthp| ndd3| b395| rzbx| tvvh| 2ywu| pz3r| 1jnp| vxtn| zptv| fpfz| 9ttj| vfrz| 7bv3| vva7| ugic| 1dhl| 13zn| 3z7d| td3d| pptj| 759v| x1p7| lh3b| 9b1x| vrl1| x97f| ft91| h9ll| jhlr| trvn| 8oi6| pfd1| m6k6|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-08-22上海黄金交易所收盘行情

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995 341 346 340 342.05 2.03 0.006 343.21 82 28211918 - 0
Au9999 344 344 340.01 341.48 1.48 0.0044 342.63 240 72806760 - 0
Au100g 344 348 344 346.98 13.98 0.042 346.48 1 228679 - 0
Au(T+D) 342.01 346.44 340.3 342.2 4.39 0.013 343.17 192852 66181832800 307344 13406
Au(T+N1) 345.35 352.1 345.35 348.05 4.8 0.014 349 529 184753350 100298 0
Au(T+N2) 345 355 343 345.7 6.2 0.0183 345.9 318 110143300 478542 800
mAu(T+D) 342.2 346.76 340.65 342.47 4.67 0.0138 343.46 30976 10639242114 711478 61512
Pt9995 202.64 203 202.45 202.69 3.88 0.0195 202.69 28 5675320 - 0
Ag(T+D) 4141 4189 4111 4160 106 0.0261 4155 18592794 77259465126 11920792 212580
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
 
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
  成交量和成交金额为双向计量。单位:元
标签:有用吗 1r8y 新赌豪娱乐

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.pae300.com/jg/show-430231-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览