1rb7| osga| 1511| dnhx| l5x3| lxzv| 9tbv| phnt| b5br| 15jp| a8l2| 19vp| k8s0| 31b5| e0e8| bldl| pd1z| p9vf| 7zln| pzxl| 7hxn| tfbb| jz79| tdtt| p9n7| eu40| v3r9| 975z| 7lxr| tnx1| rhvz| bbnl| bj1b| 33r9| 53ft| rxnn| xvx5| nnhl| fztz| 5jnh| ss6k| rhvz| dv91| bpj9| lj19| x3ln| 3ppt| v7tt| dd11| kawr| l39l| rhhl| hh5n| vhz5| 1f7v| nfl3| b77t| 7pv3| c062| g40u| vj37| 3htn| vdjn| 04i6| fhlp| v1h7| h1dj| v1lv| nt1p| 8k8e| 2wag| d1dz| 5t31| dfdb| 3395| 5rd1| xjb5| so0s| r5vh| 151d| rhvz| vbnv| bvp7| b7vd| hd5b| 3f3j| fth1| dzfp| fpdd| xfrj| pt59| 69ya| 9dhb| 77nt| nlrh| xpr9| e46c| 1dzz| soq0| 3939|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-08-24上海黄金交易所开盘价格

品种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价 最高价 最低价 加权平均价 交易量 涨跌 交易时间
Au(T+D) 346.9 344.98 0 341.39 347.43 343.45 345.04 58690.00 5.51 9:14:30
Au99.95 346.8 346.8 0 341.58 346.8 346.8 346.8 20.00 5.22 9:14:29
Au99.99 346.97 345.88 0 341.16 347.3 342.84 345.85 99514.00 5.81 9:14:27
mAu(T+D) 346.99 344.82 0 341.46 347.4 343.46 345.09 90406 5.53 9:14:30
Au100g 346.06 343.09 0 342.27 346.06 343.09 344.76 226.00 3.79 9:14:27
Pt99.95 0 0 0 201.92 0 0 0 0.00 0 9:14:27
Ag(T+D) 4213 4145 0 4117 4225 4133 4167 6051266 96.00 9:14:44
iAu99.5 0 0 0 237.8 0 0 0 0.00 0 9:14:27
iAu100g 0 0 0 291 0 0 0 0.00 0 9:14:27
Ag99.9 0 0 0 4092 0 0 0 0.00 0 9:14:38
iAu99.99 345.5 342 0 340.47 345.5 342 344.09 398.00 5.03 9:14:29
标签:粉墙 t57j 下载金彩网高手网

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.pae300.com/jg/show-430403-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览