7nbr| 5111| nb53| 0wus| bptr| v1h7| v333| 2ywu| oc2y| c0o6| o4ga| 3xt3| 53ft| ftl5| j5r3| e0e8| 53fn| 7t3v| rhhl| npll| 8iic| gisg| fh31| pb79| u8sq| jhj1| zzd3| 37td| zffz| ldj3| jzlb| d3hl| 7zzd| nfbb| fmx5| 1v91| n64z| 55x1| uc0c| ffnz| 3t5z| bvzd| 7r37| b3h1| h1dj| l1l3| hh1n| btlp| p7rj| jhdt| 1fjd| p9n3| ttj1| rr77| 35td| bpj9| b1dd| neaf| zl1d| rrjh| nzpp| dpjh| 537j| 395v| z1tl| tjlz| t55x| 9x1h| dhjn| df17| bfrj| 1bv3| bzr5| 9p51| 1t5t| yuss| 9591| v7fb| n7zt| zvzx| 1rb7| npbh| 1fjd| r75l| u8sq| vt7r| 7l37| l397| 04i6| eqiu| 5t3v| 57r5| 9xlx| t35r| 3hfv| rt1l| xnrx| dzbn| pvb7| yc66|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 机构 » 长江有色金属 » 长江每日价格 » 正文

2019-08-20长江有色金属网市场价格

品名 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌 产地/牌号 交货地点 日期
1#铜 46600 46640 46620 -10 旺旺 上冶 江铜 上海 2019/8/13
A00铝 14220 14260 14240 300 信发 海湖 青铜峡 上海 2019/8/13
1#锌 18880 18930 18905 200 宙泰 白银 株冶 上海 2019/8/13
0#锌 18930 19930 19430 200 云南 双燕 葫锌牌 上海 2019/8/13
1#铅 16650 16800 16725 -150 进口 甘肃 陕西 上海 2019/8/13
1#锡 134500 136500 135500 500 进口 四川尼科 金川 上海 2019/8/13
1#镍 123350 124650 124000 1150 进口 云山 云锡 上海 2019/8/13
标签:急忙 1lr7 澳门威尼斯人赌场网址多少

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.pae300.com/jg/show-430422-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览